Zwalczanie chwastów jest ważną częścią rolnictwa

Stosowanie herbicydów w rolnictwie może przynosić różne korzyści, zarówno dla rolników, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Kiedy pozwalasz chwastom rosnąć w niekontrolowany sposób na polu lub w ogrodzie, zużywają one wodę, składniki odżywcze czy nawozy, które w innym przypadku mogłyby być dostępne dla roślin, które uprawiamy jako żywność. Ponieważ nasze zasoby środowiskowe, takie jak woda czy gleba są ograniczone, prawidłowe gospodarowanie nimi jest czymś, co jest bardzo ważne dla rolników i czego reszta z nas również musi być świadoma.

Konkurowanie z chwastami o wodę, składniki odżywcze i światło słoneczne może również utrudniać uprawom zdrowy wzrost, a tym samym utratę cennych zasobów i zaopatrzenia ogółu ludzkości w żywność. Jest to strata pieniędzy, ponieważ rolnicy zwykle zarabiają na tym, ile uprawiają, a jeśli plony byłyby zwykle niższe, podaż i popyt wskazują, że żywność byłaby droższa dla nas wszystkich i potencjalnie wpłynęłoby to na rentowność gospodarstw rolnych.

Wiele upraw jest przeznaczonych na zboża spożywcze, a część nasion chwastów może się zmieszać z ziarnami plonów bezpośrednio na polu.

Negatywnie wpływa to na uprawy, takie jak ryż lub pszenica, gdzie małe ziarna mogą być podobne pod względem wielkości i kształtu do nasion chwastów lub traw. Uprawy, które są zanieczyszczone przez nasiona chwastów, nie nadają się do sprzedaży, więc rolnik traci część swojego potencjału zarobkowego, jeśli nie kontroluje chwastów w sposób prawidłowy.
Kiedy pozwoli się chwastom i trawom rosnąć, zaczną rozmnażać się albo poprzez nasiona, albo z korzeni czy kłączy. Oznacza to więcej chwastów w przyszłym roku i prawdopodobieństwo większych strat w plonach, chyba że stosujemy odpowiedni – zwalczanie miotły zbożowej w zbożach jesienią. Rolnicy muszą myśleć zarówno krótko, jak i długoterminowo, więc pamiętają, że rozwiązanie problemu w chwili obecnej jest o wiele łatwiejsze niż późniejsze opanowanie większych kłopotów. Z biegiem lat na polach chronionych środkami ochrony roślin może pojawiać się coraz mniej chwastów, co oznacza, że można je znacznie łatwiej zwalczać. W mniejszym ogrodzie można po prostu plewić chwasty lub używać motyki do ich wykopywania.