W czym pomoże nam integracja systemu komputerowego?

Niekiedy powiązanie ze sobą różnych systemów komputerowych może być trudne, lub wręcz niemożliwe bez dodatkowego oprogramowania.

Wówczas przeprowadza się integrację systemów, dzięki czemu komunikują się one ze sobą znacznie ułatwiając i usprawniając wszystkie prace. Umożliwienie różnym systemom komputerowym wzajemnej komunikacji zapewnia kilka ważnych korzyści z integracji systemów w biznesie. Przed integracją systemów firmy często przetwarzają te same informacje w wielu systemach. To sprawia, że przepływ informacji w firmach jest bardzo powolny. Jedną z głównych zalet integracji systemów jest możliwość dostępu do bieązcy h danych w czasie rzeczywistym z poziomu różnych programów. Oprócz oszczędności na ciągłym wprowadzaniu tych samych danych, automatyczna wymiana informacji oznacza, że informacje są spójne między różnymi systemami. Przed integracją często dochodzi do niespójności, na przykład jeden system może zostać zaktualizowany o nowy adres klienta, ale inny system może nie otrzymać aktualizacji. Integracja tych systemów eliminuje zamieszanie i potencjalne błędy, jakie stwarza niespójność informacji. Zintegrowane systemy umożliwiają także zaoszczędzenie na zakupie całych nowych systemów.

Dlatego zamiast zastępować kilka istniejących systemów jednym, dużym, drogim nowym systemem, można zintegrować te systemy mniejszym kosztem i nie przechodzić procesu wdrażania nowego systemu komputerowego.

W tym przypadku musimy także liczyć się ze szkoleniem naszych pracowników do obsługi nowych systemów. Można integrować różne systemy od programów biurowych od różnych dostawców po skomplikowane systemy dedykowane do konkretnych rozwiązań biznesowych. Oczywiście integracja systemów IT, pozwala także na dodanie różnych nowych funkcjonalności takich jak przykładowo możliwość określenia dostępu do oprogramowania lub też jego części. Można nadać różne prawa użytkownikom, przykładowo aby tylko określone osoby miały możliwość wprowadzania danych. Dodatkowo mogą być to rozwiązania związane z RODO, czyli ustalenie, kto może mieć dostęp do danych naszych klientów.