Rozwód może mieć wiele nieprzewidzianych konsekwencji finansowych

W celu prawidłowego podziału majątku wspólnego prawnik zajmujący się rozwodami zapewnia, że jego klient ujawnia wszystkie takie składniki majątku.

W wielu małżeństwach jeden z małżonków mógł mieć do dyspozycji pieniądze, a drugi może nie być świadomy długów i wielkości majątku. Adwokat zajmujący się rozwodami może pomóc w zebraniu dokumentacji i zlokalizowaniu aktywów i pasywów, tak aby ugoda rozwodowa należycie uwzględniała ten majątek. Adwokat zajmujący się rozwodami może wyjaśnić, w jaki sposób traktowany jest majątek po rozwiązaniu małżeństwa.

Każdy z małżonków może mieć oddzielny majątek, który wniósł do małżeństwa. Inni małżonkowie mogą gromadzić majątek oddzielnie na podstawie umowy przedmałżeńskiej lub zawartej po ślubie. Często podział rodzinnego długu i spłata zadłużenia jest bardziej burzliwa niż dzielenie majątku wspólnego. Oboje partnerzy mogą być prawnie odpowiedzialni za wspólny dług. Jest jednak wiele przypadków, w których tylko jeden małżonek ponosi odpowiedzialność finansową za dług.

Prawnik może pomóc w ustaleniu, w jaki sposób małżonek może zabezpieczyć się przed długiem, który należy przypisać drugiemu małżonkowi.

Adwokat zajmujący się rozwodami może pomóc w ocenie, czy jesteś uprawniony do alimentów od współmałżonka lub czy możesz być zobowiązany do ich zapłacenia. Alimenty na rzecz współmałżonka można zarządzić, gdy małżonkowie mają bardzo różne dochody lub gdy jeden z małżonków poświęcił swoją karierę, aby przyspieszyć rozwój zawodowy drugiego, oraz zajmować się domem i dziećmi. Ponadto współmałżonek może być uprawniony do części dochodów z działalności gospodarczej, którą prowadzi drugi małżonek. Niektórzy małżonkowie martwią się nie tylko bezpośrednimi konsekwencjami finansowymi, jeśli przeprowadzamy z pomocą prawnika rozwody Warszawa. Małżonków interesuje nie tylko sprawiedliwy podział majątku, ale również opieka nad dziećmi i regularna wypłata alimentów. Adwokat zajmujący się rozwodami może pomóc klientom w opracowaniu planu opieki, który będzie odpowiedni dla obojga rodziców i uwzględni potrzeby dziecka.